What's new
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest ! Upgrade your account to download from our sections Here.
    How to upgrade your account to download resources Learn More.
    Guest need to see List rather permanently banned Members Learn More.
    Guest need to read through our rules and regulations Learn More.

Question Nhận bản câp nhật của addon Credit Resource Integration

Status
Not open for further replies.
Messages
3
Resources
0
Likes
1
#1
Chao, lúc trước mình có mua ở trên web lúc đó là nullxf.com cái addon Credit Resource Integration . Được admin thông báo là được update trong 6 tháng ngoài 6 tháng được update với 50% giá . không biết giờ mình có được hưởng chính sách đó nữa không .
Xin cảm ơn
 
Status
Not open for further replies.